Vår kundnöjdhet hög: den senaste NPS-siffran upp till 100!

Kundernas åsikt är viktig för oss. Vi värdesätter våra kunders feedback och genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar. Den senaste kundnöjdhetsundersökningen genomfördes i december och vi är särskilt nöjda med resultaten vi fick från den.

I undersökningen samlade vi in ​​feedback från kunder om vår verksamhet och räknade NPS-siffran (Net Promoter Score). NPS-siffran är baserad på svaren på frågan: ”Skulle du vara redo att rekommendera oss eller beställa från oss i framtiden?”.

Projektföretags NPS-siffran upp till 100!

Projektverksamhetens NPS-siffra var hela 100, vilket betyder att alla våra projektföretagskunder som svarade på enkäten skulle vara redo att rekommendera eller beställa från oss även i framtiden. Utöver projekttjänster frågade vi kundernas syn på tillverkning och galvaniseringstjänster. Totalt sett var den genomsnittliga NPS-siffran 91, vilket kan anses vara en utmärkt nummer.

Genomsnittlig kundfeedback 4,63/5

Utöver NPS-läsningen innehöll undersökningen frågor från olika områden angående vår prestation ur ett kundperspektiv. Genomsnittet av svaren på dessa frågor var 4,63/5, vilket också delvis var utmärkt.

Vi gör alltid vårt arbete kundorienterat med hänsyn till kundernas behov och situationer. Av svaren på enkäten kan vi säga att vi har lyckats ganska bra med det.

Några utdrag från kundernas svar på undersökningen:

”OM DET FINNS FÖRETAG SOM RECION SKULLE VI HA FÅTT PROBLEM MÅNGA GÅNGER”

”ÖVERGRIPANDE ETT MYCKET LYCKAT PROJEKT”

”TROTS DET MYCKET KORTA TIDSPLANET KUNNE RECION VÄNDA SVÅRLIGHETER TILL FRAMGÅNG”