Modifieringsarbeten för kraftverk

Effektivt arbete under driftstopp

Modifieringsarbeten för kraftverk

Vid reparation av pannor och högtrycksledningar investerar vi i extremt noggranna resurser och schemaläggning. Arbetsplanering och att leda implementeringen för att passa kundernas scheman är en daglig rutin för oss. Vi kan utföra krävande svetsarbeten även under mycket korta produktionsuppehåll. 

Lösningsorienterade rörledningar av kraftverk

Vi utformar vår tjänst på ett lösningsorienterat sätt efter kundens behov. Vi utför installationerna med egna installatörer och med beprövade partners. Utbytesarbeten av pannkomponenter som slits vid användning är rutin hos oss, såsom värmare, förångare, väggrör och economizers. Vi tillverkar även bypass för luft-, – och brännarhål och reparerar vid behov på plats.

Lång erfarenhet och historia inom inhemska kraftverk

Vi har lång erfarenhet av att reparera och modifiera kraftledningar, speciellt i gamla inhemska kraftverk, där vi ofta hittar deras ursprungliga tillverkningsritningar. Vi tillverkar och installerar snabbt nya rörkomponenter för att ersätta skadade, med hjälp av vår egen design, maskinverkstad och ett omfattande lager av värmebeständiga rör.

Recion har en lång historia av kraftverksunderhåll: Läs mer om vår historia.

Recion kontakt

Tjänster för kraftverk

Jarkko Lehtonen

jarkko.lehtonen@recion.com

T. +358 40 779 6987

Recion kontakt

Tjänster för kraftverk

Juha Tolonen

juha.tolonen@recion.com

T. +358 50 443 1490