Rådgivningsstjänster

Rådgivnings- och konsulttjänster till krävande industriprojekt

Rådgivningsstjänster

Vi levererar funktionella, säkra och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder – även när det gäller krävande rörsystem. Vårt mål är tillförlitlig och säker drift av högtryckssystem.

Vår breda kompetens täcker omfattande tjänster för högtrycksrörsystem och stödsystem, inklusive rörmodifieringar och rörreparation.

Rörhållfasthetsberäkning och spänningsanalys

Vi erbjuder hållfasthetsberäkningar och spänningsanalyser för både standardiserade och icke-standardiserade rörsystem och komponenter. Vi utför spänningsanalyser för rörsystem och -delar som är nya eller i behov av modifiering. Vi beräknar även kraften och momenten på utrustningens anslutningspunkter för att uppfylla utrustningsleverantörernas krav.

Granskning av nya och löpande system

Våra experter utför rör- och ledningsinspektioner för system i drift och utvärderar situationen efter nödvändiga åtgärder.  Alla våra tjänster är tillgängliga för både nya och modifierade system.