Arbetssäkerhet

Stanna upp. Tänk. Agera.

Arbetssäkerhet

Vi värdesätter högt våra arbetares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och har ett ISO 45001:2018 certifierat ledningssystem för arbetsmiljö. Grunden i vårt certifierade ledningssystem är ett proaktivt arbete och förebyggande åtgärder. Personalen deltar regelbundet i säkerhetsutbildningar och interna säkerhetsgenomgångar.

ISO 45001:2018

Vi är ett ISO 45001:2018-certifierat företag. I ISO 45001:2018 specificeras krav på ett ledningssystem för arbetsmiljö så att företag kan erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats för sina arbetare. En hälsosam och säker arbetsmiljö garanteras genom att förebygga olyckor och sjukdomar på arbetet och genom att proaktivt förbättra arbetssäkerheten.

Riskhantering

Vi strävar ständigt efter att förebygga och hantera arbetsrelaterade risker. Vi arbetar aktivt för att säkerställa en säker arbetsmiljö på alla byggarbetsplatser. En kontinuerlig kartläggning av risker samt ett proaktivt säkerhetsarbete garanterar säkerheten i arbetsmiljöer och i de metoder som används. Vi utvecklas ständigt och vårt arbete med säkerhet tar aldrig slut.