Med stor erfarenhet av kärnkraftprojekt

Vi utför rörsystemleveranser och mekaniska installationer för kärnkraftverk med högsta möjliga säkerhetskrav. Projekt för kärnkraftverk kan inkludera konstruktion, materialanskaffning, prefabricering och övervakning.

Med erfarenhet från mängder av projekt inom kärnkraftsindustrin; Lovisa och Olkiluoto i Finland och Oskarshamn, Ringhals och Forsmark i Sverige, har våra konstruktörer och byggplatsarbetare stor vana av krävande arbeten under driftstopp. 

Korta driftstoppsarbeten i kärnkraftverk kräver noggrann arbetsplanering och detaljerad schemaläggning vid varje arbetsmoment på plats, inklusive inspektioner, övervakning, strålsäkerhet och logistik.

Certifierade rörsystem för kärnkraftverk

Våra svets- och formningsprocedurer uppnår första säkerhetsklass enligt riktlinjer för strål- och kärnsäkerhet (YVL) angivna av strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland. Med vår fjärrstyrda orbitalsvetsrobot kan vi utföra högklassiga svetsar även på de mest radioaktiva platserna. Vi kan även använda vår egen orbitalsvetsutrustning för andra krävande svetsarbeten. 

Största entreprenören i uppgraderingsprojektet PULS

I projekt PULS (Power Up-rate with Licensed Safety) höjdes kapaciteten på enhet 3 i svenska Oskarshamns kärnkraftverk, som togs i drift 1985, med 250 MW. Uppgraderingen förbättrade anläggningens säkerhet och förlängde dess tekniska livslängd till 60 år.

Det mycket krävande kraftuppgraderingsprojektet ägde rum under våren 2009. Vi deltog som den största entreprenören i projektet som bemannades av totalt 220 konstruktörer, arbetsledare, elektriker, rörmontörer och svetsare, varav 150 kom från Finland och cirka 70 från Sverige.

Vår del av projektet omfattade detaljkonstruktion, material och installation. Dessutom installerade vi all utrustning till den nya turbinen och generatorn samt demonterade tidigare använda rör och utrustning. Alla steg dokumenterades noggrant.En extra utmaning var det mycket snäva projektschemat. Med noggrann förplanering och skickliga yrkesmän slutfördes projektet inom 90-dagarsschemat.

Recion har deltagit i byggandet och moderniseringen av alla de finska och svenska kärnkraftverken som för närvarande är aktiva, och genomför årligt underhåll och andra projekt relaterade till rörledningar, mekanisk utrustning och automation.

Kund: Alstom Power Sweden

Utrustning och system: Turbinrör och montering av utrustning

Projektets omfattning: Ingenjörsvetenskap, upphandling, installation, dokumentation

Temperatur och tryck: 300 ºC, 85 bar

Arbetskraft: 220

Installationstid: 90 dagar

Kärnkraft -Certifierad expertis för kärnkraftsindustrin

Övriga referensjobb i Sverige

Oskarshamn

– Oskarshamn 2, Orbital smalspaltssvetsning i reaktorbyggnad, 2007 (Areva)

– Oskarshamn 2, Renovering av turbinrör, 2006,2007 (Alstom)

– Årliga underhållsstopp relaterade till industriell ventilation, säkerhet, elektrifiering och

automationssystem.

Ringhals

– Ringhals 3 och 4, Renovering av huvudledningar för turbin, 2006, 2007 (Alstom)

Forsmark

– Forsmark 1 och 2, Renovering av rörsystem, 2005, 2006 (Alstom)

Certifikat

  • SFS-EN ISO 9001
  • SFS-EN ISO 3834-2
  • SFS-EN ISO 14001
  • 2014/68/EU Module H
  • ASME U and ASME S
  • STUK: Rörledningar och tryckkärl för kärnkraftverk i Finland, säkerhetsklass 1-3

Läs gärna mer om leveransen av högtrycksrörsystem till kraftverk

Kontakta oss om du vill veta mer!