Intern expertis även för inspektion av rörsystem

Recion erbjuder rådgivnings- och konsulttjänster till krävande industriprojekt där en av hörnstenarna i vår verksamhet alltid har varit vår omfattande interna kompetens. Vår kvalitetssäkring och vårt omfattande produktsortiment kräver erfarna konstruktörer så som produktionspersonal och projektarbetare, både på kontoret och på byggarbetsplatserna. Vi erbjuder hela distributionskedjan från början till slut.

Vårt tjänsteutbud startar med konstruktion, vilket ger de bästa förutsättningarna för implementering. Seniora projektledare ansvarar för projekttjänster från början till slut, vilket säkerställer kundnöjdhet. Seniora designer är nyckelresursen vid planering och design av komplexa strukturer och lösningar där vi arbetar i nära samarbete med kundprojektansvarig. I samarbete med projektledningen lägger vår inköpsavdelning fram de mest konkurrenskraftiga priserna för lösningar som levereras till våra kunder. 

Genom ett smidigt samarbete med vårt eget lager av högtrycksrörmaterial kortar vi ner leveranstiderna för kritiska komponenter. Vårt mål är tillförlitlig och säker drift av högtryckssystem där vår breda kompetens även täcker omfattande tjänster för högtrycksrörsystem och stödsystem, inklusive rörmodifieringar, rörreparation men även inspektion av rörsystem.

Rörhållfasthetsberäkning och spänningsanalys

Vi erbjuder hållfasthetsberäkningar och spänningsanalyser för både standardiserade och icke-standardiserade rörsystem och komponenter. Vi utför spänningsanalyser för rörsystem och rördelar som är nya eller i behov av modifiering. Vi beräknar även kraften och momenten på utrustningens anslutningspunkter för att uppfylla utrustningsleverantörernas krav.

Rörinspektion av nya och befintliga system

Våra experter utför rörinspektioner för system i drift och utvärderar situationen efter nödvändiga åtgärder. Alla våra inspektionstjänster är tillgängliga för både nya och modifierade system

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!