Maskiner och mått

Produktionskapacitet för kall- och varmbockning

Maskiner och mått

Vår verkstad har ett mångsidigt och omfattande maskin- och utrustningsurval, speciellt för bearbetning av krävande industriella rörsystem och komponenter.

Induktionsbockning

Induktionsbockning är en effektiv metod för varmbockning av stora pannrör, då bockningsradien kan väljas fritt efter specifika behov. Vår verkstad använder tre induktionsbockningsmaskiner som maximalt kan böja DN900-rör. Läs mer om fördelarna och våra maskiners tekniska prestanda i PDF-filen Induction Bending »

Kallbockning

Kallbockning är en kostnadseffektiv och vanlig metod för att böja rör med mindre diameter. Vår verkstad har fem kallbockningsmaskiner och ett brett utbud av bockningsverktyg. Läs mer om våra kallbockningsmaskiner i pdf-filen Cold Bending »

Halvsfäriska ändar

Tillverkning och bearbetning av komponenter från våra egna material täcker ett brett utbud av T- och Y-stycken för pannrör samt halvsfäriska ändar. Dessa kan göras snabbt och med hög kvalitet enligt dina specifikationer. Teknisk information för tillverkning av halvsfäriska ändar hittar du här Hemispherical Ends »