Prefab för säkrare installationsförhållanden

Recions prefabricerade industrirör ger dig som kund mängder av fördelar.

Prefabricering är processen att tillverka byggnads- eller konstruktionskomponenter i förväg i en kontrollerad fabriksmiljö. De prefabricerade komponenterna transporteras sedan till byggplatsen och monteras eller installeras på plats. Prefabricering används inom en mängd olika industrier där vi på Recion är en av de mest mångsidiga leverantörerna inom prefabricering av rör. Vi erbjuder lösningar till mängder av industrier i Europa.

Fördelarna med prefabricering är många och inkluderar ökad kvalitet och precision i tillverkningen. Men även kortare projekttider och därmed en minskad totalkostnad. Fördelarna är också en minskad risk för fel och defekter samt en bättre arbetsmiljö vid installation. Prefabricering används generellt för att effektivisera bygg- och konstruktionsprojekt och för att förbättra resultatet i termer av hållbarhet, kostnadseffektivitet och kvalitet.

En annan viktig aspekt är att prefabricerade rör i industrier minskar risken för fel och skador, eftersom prefabricering innebär noggrann kvalitetskontroll och planering i en kontrollerad fabriksmiljö. Materialen kan testas innan de används i prefabriceringen, vilket minimerar risken för materialdefekter som kan leda till fel. Prefabricerade rörkomponenter anpassas och konfigureras även enligt projektspecifika krav och design, vilket ger en hög grad av flexibilitet. 

Samtliga svetsfogar kontrolleras, röntgas och godkänns innan de lämnar vår produktion. Det är oerhört tidsbesparande i jämförelse med att kontrollera arbeten på plats.

Läs mer: Prefabricering för ökad effektivitet

Mängden arbete på installationsplatsen minskas

Prefabricering minskar definitivt arbetsmängden och komplexiteten på installationsplatsen, vilket leder till säkrare och mer pålitliga installationer. De prefabricerade rören redan är förberedda för lyft och montage samt rigoröst testade i fabriken. Det minskar mängden arbete som krävs på installationsplatsen. I sin tur, minskar det risken för olyckor och skador på såväl material som personal på plats då potentiella faror och risker sker under en kortare tidsperiod.

Läs även: Prefabricering som gynnar kunden

Prefabricering minskar också störningar på installationsplatsen eftersom arbetet som krävs på plats sker under en kortare tid. Detta kan vara särskilt viktigt i känsliga områden eller projekt där minimal störning är avgörande.

Eftersom Recions industrirör prefabriceras enligt standardiserade processer och specifikationer är de även mer konsekventa och enhetliga i kvalitet och utförande. Det minimerar variationen och ökar den övergripande tillförlitligheten i systemen. Vi har ett mångsidigt och omfattande maskin- och utrustningsurval, speciellt för bearbetning av krävande industriella rörsystem och komponenter.

För mer info, se vår undersida: Maskiner och mått

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Läs även ur vår blogg: Induktionsbockning och prefabricering av rör