Päästömme alan keskiarvoa pienemmät

Pyrimme yhä madaltamaan

Päästömme alan keskiarvoa pienemmät

Teknologiateollisuus jakoi kone- ja metalliteollisuuden alan keskiarvoluvut hiilidioksidipäästöistä (tCO2e). Päästöjä suhteutettiin yrityksen liikevaihtoon sekä työntekijöiden määrään. Molemmilla mittareilla Recionin luvut olivat alle alan keskiarvon.

Recionin päästöt laskettiin myös yrityskohtaisesti. Raportti antaa tärkeää tietoa kuinka tällä hetkellä sijoitumme alan muiden toimijoiden joukossa. Tämän hetken tilanteen tiedostaminen on tärkeää matkallamme kohti yhä pienempiä päästöjä. Se mahdollistaa vuosittaisen kehityksen seurannan datan avulla.

Yrityksemme yksi keskeisimmistä arvoista on ympäristövaikutusten minimointi ja pyrimmekin madaltamaan päästöjä tänä vuonna vielä lisää. Näin kannamme vastuumme puhtaammasta ympäristöstä.