Hitsausosaaminen

Kehittyneet hitsausmenetelmät

Hitsausosaaminen

Päätuotteitamme ovat putkistokomponenttien ja -kokonaisuuksien esivalmistus eri teollisuudenaloille. Toimitamme tuotteita erityisesti voimalaitoksiin, prosessi- ja meriteollisuuteen, ydinvoimalaitoksiin ja öljynporauslautoille. Tarjoamme myös kokonaisratkaisuja putkistosuunnittelusta esivalmistettujen putkistojen asennukseen.

Meillä on vuosikymmenten kokemus vaativien putkistojen esivalmistuksesta Ylivieskan konepajallamme sekä putkistojen asennuksesta paikan päällä. Osaamisemme näkyy henkilöstön korkeassa ammattitaidossa ja omistautumisessa sekä laajasta hitsausohjevalikoimasta. Hitsauksen laatujärjestelmämme on EN ISO 3834-2 sertifioitu.

Hitsausohjeet

Hitsausohjeemme kattavat tyypilliset manuaaliset ja mekanisoidut hitsausprosessit sekä laajan kirjon materiaaleja ja dimensioalueita. Erikoisalaamme on runsaasti seostettujen kuumalujien materiaalien hitsaus.

Muiden tyypillisten hitsausprosessien lisäksi tarjoamme myös TIG-orbitaalihitsausta.

Kotimaisten laatutuotteiden vienti

Suuri osa tuotannostamme viedään ympäri maailman. Eurooppa, Aasia ja Amerikka ovat päämarkkina-alueitamme. Asiakkaamme luottavat suomalaisen työn laatuun sekä nopeisiin toimitusaikoihimme.

Kattava valikoima materiaaleja ja menetelmäkokeita

Hyväksyttyjen menetelmäkokeiden (WPQR) valikoima kattaa n. 1000 eri menetelmäkoetta. Menetelmäkokeilla varmistetaan, että hitsaukset eri hitsausprosesseilla ja materiaaliyhdistelmillä ovat korkealaatuisia ja vastaavat niille asetettuja vaatimuksia. Näin huolehditaan, että hitsit kestävät niille suunnitellut kuormitukset sekä muut ennakoitavissa olevat olosuhteet.

Hitsausohjeet (WPS) valitaan aina käytettävän materiaalin ja sekä hitsattavien kappaleiden koon mukaan. Hitsaamme useita materiaaleja, kuten seostamattomia ja niukkaseosteisia teräksiä, kuumalujia teräksiä, erityyppisiä ruostumattomia teräksiä, titaania ja nikkeliseoksia.

Materiaalivarastomme sisältää laajan valikoiman eri putki- ja levymateriaaleja. Valmistamme tarvittaessa komponentteja nopealla aikataululla varastomateriaaleistamme. Pyrimme erityisesti pitämään varastossa vaikeasti saatavilla olevia materiaaleja ja niiden dimensioita sekä puolipallopäätyjä, joita voidaan koneistaa mittojen mukaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Hitsaamme ja koneistamme putkia 10mm halkaisijasta ylöspäin. Putken seinämän paksuus vaihtelee välillä 1..100mm. Tyypillisesti seinämän paksuus on välillä 2..50mm. Levyjen hitsauksessa paksuus vaihtelee 2..100mm välillä.

Hitsausprosessien valikoimaamme kuuluu TIG, MAG(umpilanka), FCAW(täytelanka), SMAW(puikko), SAW(jauhekaari) ja TIG-orbitaalihitsaus. Täytelankahitsausta teemme sekä käsin että mekanisoidusti.

Mekanisoidun TIG-orbitaalihitsauksen jälki vastaa kaikkein korkeimpiin laatuvaatimuksiin. Käytämme tätä menetelmää haastavissa kohteissa, kuten ydinvoima- ja öljynjalostusteollisuuden projekteissa. Näissä projekteissa seuraamme ja ohjaamme hitsauslaitteistoa kameravalvonnalla, silloin kun se on tarpeen ja mahdollista.

TIG-orbitaalihitsauksessa meillä on oletettavasti Suomen laajin WPQR-kanta. Pystymme hitsaamaan hyvin paksuja materiaaleja TIG-orbitaalilla käyttämällä kapearailotekniikkaa.

Joustava konekanta

Valmistamme konepajallamme putkistoesivalmisteet niin asennusvalmiiksi kuin mahdollista. Ennalta tehty esivalmistus tehostaa projektinhallintaa, laskee kokonaiskustannuksia, vähentää urakoitsijan työmäärää työkohteessa ja minimoi hitsauksen laatuun kohdistuvia riskejä.

Esivalmisteiden kokoa rajoittaa lähinnä kappaleen käsittely työkohteessa ja kuljetuksen tekniset haasteet. Esivalmisteet kuljetetaan asennuspaikoille rekka- tai konttikuljetuksin.

Konepajamme monipuolinen laitteistovalikoima vastaa modernin teollisuuden tarpeisiin sekä valmistus- että korjaustilanteissa. Käytössämme on sorveja sekä aarporia hitsausviisteiden tekoon ja putkien rei’itykseen. Tämän lisäksi käytössä on muovaus- ja taivutuskoneita sekä kylmä- että kuumataivutukseen.

Yksi osaamisalueistamme on induktiotaivutus ja olemme erikoistuneet siinä paksuseinämäisten putkien taivutukseen. Tätä palvelua ei ole saatavilla muualta Suomessa. Induktiotaivutuksella pystymme taivuttamaan putkia jopa 900mm halkaisijaan ja 90mm seinämän paksuuteen asti.

Tämän lisäksi tarjoamme paikan päällä tehtävää koneistusta ja sorvausta. Ammattitaitoinen henkilöstömme pystyy koneistamaan ja sorvaamaan kohteessa käyttäen siirrettävää laitteistoa. Näitä palveluita tarjoamme pääasiassa voimalaitos-, ydinvoima- ja öljynjalostusprojekteihin.

Taattua laatua

Työtämme ja toimitettuja tuotteita valvotaan monelta taholta. Valvontaa suorittavat mm. Kiwa Inspecta ja American Society of Mechanical Engineers (ASME),

Kun putkistojärjestelmä luokitellaan painelaitteeksi, noudatamme EU:n painelaitedirektiiviä (PED 2014/68 / EU). Kun putket valmistetaan H-, A2- tai A-moduulin mukaisesti, ne voidaan varustaa CE-merkinnällä.

Yhdysvaltojen markkinoille viedyt tuotteet merkitään S-merkillä ASME-standardin mukaisesti.

Meillä on lisenssi asentaa nestekaasu- ja maakaasuputkia (kategoria A) sekä tehdä kuumasinkitykset Ylivieskan konepajallamme. Tämän lisäksi meillä on tuotantosertifikaatit kylmä- ja kuumamuovattujen sekä hitsattujen putkiosien valmistukselle sekä teräsrakenteille.

Kaikki meillä työskentelevät hitsaajat on pätevöity standardisarjan ISO 9606 soveltuvan osan mukaan ja hitsausoperaattorit standardin ISO 14732 mukaan. Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme ovat joko meidän tai kolmannen osapuolen auditoimia.

Atte Jääskelä

Recion-yhteyshenkilösi

Hitsausosaaminen

Hitsausinsinööri

Atte Jääskelä

atte.jaaskela@recion.com

T. +358 40 843 7889