Suunnittelu

Moderni lähestyminen suunnittelupalveluihin

Suunnittelu

Suunnittelupalvelumme takaa projektin onnistumisen esisuunnittelusta loppudokumentaatioon asti. Suunnittelijamme ovat valmistus- ja asennusmenetelmien ammattilaisia ja tuntevat hyvin EN- ja ASME– standardit sekä PED-määräykset.

Projektin läpimenoaika lyhenee jatkuvan ja aktiivisen valmistus– ja asennustiimien yhteistyön ansiosta. Huolellinen suunnittelu minimoi riskit ja ongelmatilanteet projektin loppuvaiheessa ja mahdollistaa projektin valmistumisen ajallaan.

Putkistosuunnittelu ja 3D-mallinnus

Modernien suunnittelujärjestelmien kattava osaamisemme on olennainen osa projektin etenemistä suunnittelusta toteutukseen. Pystymme tuottamaan kaikkein vaativimmatkin putkisto- ja kannakesuunnitelmat ja suunnittelupalvelut teollisuusympäristöihin. Lisäksi pystymme tukemaan materiaalivirtojen hallinnassa, työn suunnittelussa ja työn etenemisen valvonnassa.

Projektidokumentaatio

Ennen projektin luovutusta kaikki dokumentoidaan vaaditulla tasolla, oli kyseessä viranomais- tai as-built-dokumentaatio. Dokumentinhallintajärjestelmässämme dokumenttisi ovat järjestyksessä ja tallessa.